2012-09-21 11:21Pressmeddelande

Välkomna satsningar i biståndsbudget-men urholkningen består

Forum Syd välkomnar regeringens särskilda satsningar för barn, unga och kvinnor samt mänskliga rättigheter och demokrati. I budgetförslaget finns dock oroande tecken. Urholkningen av biståndet till länder fortsätter, bland annat genom att biståndspengar används till flyktingmottagning i Sverige.

 Forum Syd, som har 163 medlemsorganisationer ser alltså både positiva och mindre bra inslag i budgetförslaget. Regeringen framför att många insatser inom biståndet tar tid att genomföra och att det behövs både långsiktighet i arbetet och olika sätt att se på resultat.

- Det är bra att regeringen betonar civilsamhällets betydelse och har lyssnat på oss när det gäller hur man ska se på resultat och vad som kan mätas. Vi som har lång erfarenhet framförallt när det gäller demokratiutveckling i utsatta länder vet att det är inte möjligt att utkräva resultat efter kort tid, säger Bodil Ceballos , ordförande i  Forum Syd. 

Forum Syd ser också positivt på de särskilda satsningar som regeringen vill göra för att direkt stödja människor och organisationer som är särskilt utsatta i svaga demokratier.

- Vi ser i vårt arbete i exempelvis Vitryssland och Somalia vilken enormt stor betydelse stödet till aktörerna i civilsamhället har för att det ska bli en utveckling mot demokrati, säger Forum Syds generalsekreterare Annica Sohlström. 

Forum Syd uppmärksammar dock att urholkningen av biståndet fortsätter, exempelvis när det gäller flyktingmottagningen. I budgeten för 2013 beräknas 4,4 miljarder kronor gå till kostnader i Sverige. Det motsvarar hela 11,6 procent av det totala biståndet.

- Även om OECD:s regler tillåter detta anser vi att det är olyckligt att en stor andel av biståndet som egentligen ska användas till fattigdomsbekämpning i världens fattiga länder istället bekostar flyktingmottagande i Sverige, säger Annica Sohlström, generalsekreterare i Forum Syd.

Många organisationer i världen har under lång tid kritiserat att OECD:s regler innebär att kostnader som flyktingmottagande, ambassadlokaler och skuldavskrivningar kan räknas som bistånd. 

I budgeten finns också tecken som tyder på att det troligtvis blir tuffare för många svenska organisationer som inte direkt faller in i regeringens prioriterade satsningar. Anslaget för informationsarbete i Sverige minskar med ytterligare två miljoner kronor och de tidigare skrivningarna om svenska organisationers betydelse för kapacitetsutveckling inom biståndet är helt borta i årets budgetproposition.

- Detta är självklart oroande och en utveckling vi måste följa noga, säger Bodil Ceballos, ordförande i Forum Syd. 

I Resurslänk kan du lyssna på kommentar i SR Ekot med Forum Syds generalsekreterare Annica Sohlström

 

 

 

 

 

Forum Syd är en politiskt och religiöst obunden plattform för  fler än 160 svenska medlemsorganisationer och har ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt arbete går ut på att stärka människor och organisationer det civila samhället i deras arbete för demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra. Stöd Forum Syds arbete världen över PG 900144-7


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå