2013-12-03 10:39Pressmeddelande

"Utvecklingens drivkrafter" släpps i nyutgåva

null

Fotograf: Stig Sandkvist

Världen ekonomiska karta ritas om i allt snabbare takt och frågor om finanskriser och utmaningar för utveckling är högaktuella.
Nu kommer en nyutgåva av ” Utvecklingens drivkrafter” författad av nationalekonomen Stefan de Vylder. Boken gavs ut första gången 2002 och har sedan dess använts inom många utbildningar på olika nivåer och uppskattats av tusentals läsare med intresse för utvecklingsfrågor.

Stefan de Vylder har bevakat den globala ekonomin i flera årtionden och gör i den nya reviderade upplagan av ”Utvecklingens drivkrafter” en unik översikt och jämförelse av orsaker och hantering mellan finanskriserna från 1980-talet och framåt.

Boken tar med hjälp av färsk statistik och nyskrivna kapitel upp frågor om likheter och skillnader mellan de stora finanskriserna som drabbat olika delar av världen de senaste årtiondena och vilka lärdomar som dragits.

 I ”Utvecklingens drivkrafter” beskrivs hur olika utvecklingsteorier vuxit fram och här diskuteras frågor om vad som skapar utveckling och välstånd, vilka hinder som finns och hur fattigdomen i världen ser ut. I en värld av ständig förändring är frågan: Har världen blivit mer eller mindre rättvis på senare år? I ”Utvecklingens drivkrafter” får läsaren en möjlighet att komma svaret på spåret.

Välkommen till nysläppet av ”Utvecklingens drivkrafter” på en After Work,tisdagen den 17/12 Södra Bar, Södra Teatern i Stockholm  kl.17-19! Vi bjuder på tilltugg så anmäl dig och få mer information via Resurslänken !

Under Schysst Jul kommer Stefan de Vylder och Carl Tham diskutera innehållet i boken på seminariet ”Världen förändras!”, den 8 december kl. 13-13.45, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Forum Syd har omkring160 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.
Stöd Forum Syds arbete världen över PG 900144-7 !


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå