2019-10-08 08:24Pressmeddelande

Ta inga risker!

Person står och arbetar hårt i ett lerigt vattendrag med en spade.Utvinning av naturresurser präglas av många risker gällande negativ påverkan på miljö och mänskliga rättigheter. Foto: Jeppe Schilder

Farliga arbetsplatser, barnarbete, tvångsförflyttningar eller vattenföroreningar - riskerna är många för företag och deras leverantörer ute i världen. Forum Syd släpper därför utbildningsmaterial om företags ansvar och hur de bör hantera riskerna.

Svenska företag med egen verksamhet eller leverantörer runt om i världen riskerar att bidra till kränkningar av människors rättigheter eller förstörd miljö. Särskilt stor risk är det vid utvinning av naturresurser. Det kan handla om oljeutvinning i länder med väpnade konflikter, miljöförstöring och hälsoproblem på grund av giftigt gruvavfall eller urfolk som hotas när skogar skövlas.

Vilket ansvar har företagen för sina leverantörer eller kunder? Hur kan företag ha koll på effekter som deras egen verksamhet eller affärsrelationer ger upphov till? Hur bör dessa risker hanteras?

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter slår fast att stater har en skyldighet att skydda mot kränkningar av mänskliga rättigheter utförda av tredje part, inklusive företag.

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter slår fast att stater har en skyldighet att skydda mot kränkningar av mänskliga rättigheter utförda av tredje part, inklusive företag.

 

Nytt utbildningsmaterial

Dessa och liknande frågor får du svar på genom Forum Syds nya digitala utbildningsmaterial ”Ta inga risker”. Materialet har fokus på utvinningsindustrin eftersom detta är en högrisksektor som kan ha en omfattande påverkan på människor och miljö.

Genom beskrivningar och konkreta exempel på de vanligaste riskerna som möter företag, praktiska övningar och länkar till fördjupningsmaterial får du en ökad kunskap om företags ansvar gällande mänskliga rättigheter och miljö.

Materialet riktar sig till företagen själva liksom till civilsamhällesorganisationer, både de som granskar företags agerande och arbetar med hållbart företagande eller organisationer som vill få bättre koll på frågorna för att man stöter på företags verksamhet i länder där man verkar.Om ForumCiv

Forum Syd är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation och är Sveriges största plattform för civilsamhället. Vi försvarar människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå