2013-12-16 13:18Pressmeddelande

Sverige motarbetar EU-förslag mot skatteflykt

null

I rapporten som tagits fram av Eurodads medlemsorganisationer i 13 länder inför EU-toppmötet 19-20 december granskas hur respektive regering agerat i frågan. Sverige tillhör de länder som motsatt sig förslag som nu ligger på bordet för EU:s stats- och regeringschefer.

Vid toppmötet i maj beslutade EU:s stats- och regeringschefer att snabbt vidta åtgärder mot skatteflykt och innan årets slut ha nått överenskommelser om flera direktiv på området. Rapporten "

Giving with one hand and taking with the other" utvärderar de olika ländernas regeringars förståelse och analys av skatteflyktsproblematiken ur ett utvecklingsperspektiv, vilka åtgärder de vidtagit mot skatteflykt och vilka ställningstaganden de gjort internationellt.

För utvecklingsländer är konsekvenserna av multinationella företags skatteflykt särskilt kännbara, mer pengar lämnar dessa länder än vad som förs in i form av bistånd. Så länge de europeiska regeringarna inte bidrar till att sätta stopp för ett sådant system ger Europa med ena handen och tar med den andra.
Rapporten visar på oroväckande brister i många länder, även om man utåt gärna framhåller att skatteflyktsfrågan är politiskt prioriterad. I praktiken finns en stor tveksamhet inför t.ex. offentliga ägarregister och utvecklingsländernas perspektiv saknas i många fall.

Efter det att rapporten skrevs har det även kommit fram att Sverige tillhör den handfull länder som motsatt sig förslaget om land för land rapportering.
Den svenska regeringen tillhör tyvärr även den större skara länder som inte stödjer förslaget om EU-täckande offentliga ägarregister över företag, stiftelser och truster.

-Vi uppmanar Sveriges regering att tänka om inför toppmötet. Inom EU-samarbetet behövs nu länder som vågar och vill flytta fram positionerna. De förslag som ligger på förhandlingsbordet är första steg på vägen för att se till att företag offentligt redovisar vilka deras verkliga ägare är, var de är verksamma och vilka skatter de betalar.Sverige bör ta möjligheten att spela en viktig roll för att stävja skatteflykten från utvecklingsländerna genom att aktivt stödja dessa första steg, säger Sten Rylander, ordförande i Forum Syd.

För mer information kontakta: Marie Norling, pressekreterare, 070-3410878


Forum Syd har omkring160 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.
Stöd Forum Syds arbete världen över PG 900144-7 !


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå