2013-09-18 11:55Pressmeddelande

Stödet till civila samhällets organisationer ökar i biståndsbudgeten

null

Regeringen avser att fördjupa dialogen med civila samhället och skapa förutsägbar finansiering, en mer ändamålsenlig resultatstyrning och minskad rapporteringsbörda.

- Det är positivt och kan underlätta vårt arbete med insatser som skapar långsiktigt resultat. Detta ökar möjligheten för Forum Syd att stödja nya,innovativa aktörer. Nu hoppas vi på att få föra en bra och konstruktiv dialogmed nya biståndsministern Hillevi Engström om detta,säger Sten Rylander, ordförande i Forum Syd.

I budgetproposition föreslås en höjning av stödet till civila samhällets organisationers utvecklingsarbete med 150 miljoner kronor. Stödet till informationsarbete i Sverige om bistånd och globala utvecklingsfrågor ligger kvar på samma nivå. Här har regeringen aviserat att informationsstrategin ska uppdateras för att kopplingen ska bli tydligare mellan informationsinsatser och de övergripande biståndsmålen, vilket också välkomnas av Forum Syd.

När det gäller den uppmärksammade biståndspolitiska plattformen är skrivningen i budgetpropositionen dock oroande, anser Sten Rylander.

-Trots den omfattande kritiken och tidigare utfästelser om dialog med oss i civila samhället, står ingenting om detta i budgetpropositionen. Det vore olyckligt om regeringen återigen väljer att utesluta den kompetens och erfarenhet vi och våra medlemsorganisationer har, när den nya plattformen tas fram, säger Sten Rylander.

För mer information kontakta:Marie Norling, pressekreterare,070-3410878 eller Sten Rylander 073-3129918

Forum Syd har omkring160 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.
Stöd Forum Syds arbete världen över PG 900144-7 !


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå