2012-09-27 11:58Pressmeddelande

Ökad hunger och fattigdom kan bli följden av handelsavtal

Idag är det tio år sedan förhandlingarna om handelsavtal inleddes mellan EU och länder i Afrika. Men det är ännu långt kvar till de omfattande avtal EU försökt pressa fram genom åren.

 -Den omfattande liberaliseringen på 82 procent av importen av europeiska varor, som EU kräver av länder i Östafrika, kommer att få långtgående negativa effekter för lokal jordbruksproduktion och utvecklandet av industrier i regionen. Vi kommer att få se ökad arbetslöshet, hunger och fattigdom, säger Jane Nalunga, Director på organisationen SEATINI i Uganda. 

Förhandlingarna har kantats av förseningar och stark kritik. Afrikanska småbrukare och företagarorganisationer, forskare och biståndsorganisationer befarar att avtalen kommer att få allvarliga och negativa konsekvenser för utvecklingen i de afrikanska länderna. 

Den svenska regeringen har sagt att man vill att EU ska vara lyhört för de afrikanska ländernas syn på avtalens innehåll och visa flexibilitet i förhandlingarna. 

-Om den svenska regeringen menar allvar med detta, så måste man upphöra med att kräva omfattande EPA-avtal och istället ge afrikanska länder möjligheter att själva välja utvecklingsväg. Sverige måste också verka för att det tas fram alternativ till EPA-avtalen, säger Jane Nalunga , Director på  Forum Syds samarbetspartner SEATINI i Uganda. 

En fylligare information finns i PDF.

Kontaktperson:Karin Gregow,handläggare på Forum Syd, 08-50637162. Vi förmedlar gärna kontakt med Jane Nalunga,SEATINI

 

Forum Syd har fler än 160 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.
Stöd Forum Syds arbete världen över PG 900144-7 !


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå