2018-06-07 14:28Pressmeddelande

MR-försvarare med livet som insats

null

När: Torsdagen den 14 juni kl. 12-13.30 (lunchmacka serveras från 11:30)

Var: Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla stan, Stockholm

Forum Syd lanserar rapporten "Defending their rights, risking their lives" som analyserar kopplingarna mellan företag verksamma inom utvinning av naturresurser och hot mot MR-försvarare och det krympande demokratiska utrymmet för civilsamhället.

Att försvara sina rättigheter kopplat till utvinning av naturresurser är farligt – ofta förenat med livsfara. Förra året mördades mer än 300 människorättsförsvarare i 27 olika länder. En majoritet av dessa försvarade rättigheter kopplat till mark, miljö eller ursprungsfolk. Särskilt farliga sektorer är gruvdrift, utvinning av olja eller gas, agribusiness och storskaliga dammbyggen.

  • Varför är det så farligt för människorättsförsvarare, lokal- och ursprungsbefolkningar att försvara sina rättigheter kopplat till utvinning av naturresurser?
  • Hur kan svenska företag ta sitt ansvar och säkerställa att de inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter och våld mot MR-försvarare? Vilket ansvar har staten?
  • Vad kan vi göra för att vända den eskalerande trenden med hot och våld mot MR- och miljöförsvarare?

Medverkande:

  • Annika Ben-David, Swedish Ambassador for Human Rights
  • Claudia Arenas, Fd regional manager i Latinamerika, Forum Syd
  • Thomas Trier Hansen, Jurist och MR-expert, Enact Sustainable Strategies
  • Ana Zbona, Civic Freedoms & Human Rights Defenders project at Business & Human Rights Resource Centre, UK
  • Lisa Osbäck, Acting CEO, Näringslivets Internationella Råd (tbc)

Moderator: Erik Halkjaer, journalist.

Anmälan:
https://www.eventbrite.com/e/mr-forsvarare-med-livet-som-insats-tickets-46361495481

Kontaktperson:
Karin Gregow, policyrådgivare Forum Syd
karin.gregow@forumsyd.org, +46 8 506 371 62

Forum Syd har omkring140 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå