2017-09-08 11:36Pressmeddelande

MR-aktivister & delegater från Östeuropa till Stockholm

null

17-20 september kommer ett 30-tal representanter och människorättsaktivister från civilsamhället att samlas för att ta fram rekommendationer till reformer inom länderna i EU:s Eastern Partnership (EaP).

Delegaterna kommer från Armenien, Azerbajdzjan, Belarus (Vitryssland), Georgien, Moldavien och Ukraina. Mötes- och organiseringsrätten är ofta skyddad i lag i regionen men trenden är att staterna i hög utsträckning slår ner på organisationer och folkrörelser som uppfattas regimkritiska. Ungefär hälften av Östeuropas befolkning beskriver en omgivning där yttrandefriheten inte kan tas för given (långt ifrån i många fall).

Forum Syd arrangerar konferensen från den 17 till 20 september i Stockholm med stöd av UD. Konferensens syfte är för civilsamhället att ta fram rekommendationer till reformer i sina hemländer som alla är en del utav EaP. Rekommendationerna från deltagarna kommer att presenteras för statscheferna under EaP:s toppmöte i oktober. Forum Syd hoppas på så sätt kunna bidra till ett större folkligt inflytande på nationell nivå samtidigt som länder i regionen gör steg mot att kunna inkluderas i EU.

EaP skapades 2009 med målet att främja regionens integrering till Europa. Delegaternas arbetar för att stärka mänskliga rättigheter men skiljer sig åt med fokus på olika tematiska områden. I deltagarlistan finns bland annat Opendata.by som arbetar för att öka transparensen inom belarusiska (vitryska) samhället. YUVA som arbetar för att stärka kvinnors rättigheter i Azerbajdzjan. RPR är Ukrainas största koalition av organisationer som arbetar för att stärka reformer och skydda de mänskliga rättigheterna i landet.

Vi tror att konferensens deltagare och innehåll är av intresse att rapportera om då det exemplifierar hur Forum Syd och svenskt civilsamhälle aktivt arbetar för demokratiprocesser, det berör en region där handlingsutrymmet för civilsamhället är extremt begränsat och det ger en möjlighet att få inblick i ett aktivt civilsamhälle med stora utmaningar. Konferensens enskilda deltagare är också intressanta för längre och djupare reportage som kunniga röstbärare om den politiska situationen i respektive land inom det östliga partnerskapet.

På grund av ländernas känsliga karaktär kommer inga journalister tillåtas bevaka konferensen inifrån men vid intresse kan vi se till att intervjuer med deltagare kan ordnas för att beskriva den rådande situationen och varför det behövs förändring.

Har ni frågor som rör konferensen, besökarna eller sammanhanget i något av länderna kontakta Daniel Rosell på 08 5063 7070 eller daniel.rosell@forumsyd.org.

Forum Syd har omkring 140 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå