2013-09-24 12:15Pressmeddelande

Ministerlön är inte bistånd- Sverige har brutit mot OECD:s regler

null

Reglerna som OECD:s biståndskommitte  DAC har satt upp är tydliga. Det är bara Sida och andra organisationer som är utförare av biståndet som får räkna in sina löner i budgeten. Löner till minister och statssekreteraren ska betalas av regeringskansliet som för alla andra departement.

-Det är häpnadsväckande att regeringen valde att betala tidigare biståndsministerns lön ur biståndsbudgeten. Den svenska regeringen har agerat i strid mot OECD:s regler, vilket är olyckligt med tanke på den redan nu mycket höga nivån för avräkningar i Sverige (t.ex flyktingmottagning och vissa ambassader), jämfört med övriga OECD-länderna. En oberoende granskning bör göras av vilka kostnader som rimligen kan redovisas som bistånd till DAC enligt gällande regler, säger Sten Rylander, ordförande för Forum Syd. 

Den tidigare biståndsministern Gunilla Carlsson har ofta fört fram hur viktigt det är med öppenhet och transparens inom biståndet, att varje krona ska kunna redovisas och göra nytta för fattiga.

-Samtidigt har ministern och hennes statsekreterares löner under fyra års tid tagits ur budgeten utan möjlighet till insyn.Vem har granskat vilken biståndsnytta dessa 20 miljoner givit? Den svenska regeringens agerande ger en dålig signal till världens fattiga om hur Sverige prioriterar fattigdomsbekämpning, säger Sten Rylander.

Kontakt: Pressekreterare Marie Norling 070-3410878, Sten Rylander, 073- 312 99 18


Forum Syd har omkring160 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.
Stöd Forum Syds arbete världen över PG 900144-7 !


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå