2019-10-31 15:52Pressmeddelande

Jämställdhet är vägen till ett demokratiskt Somalia

Konferensen fick stor uppmärksamhet i media. Att nå ut brett om kvinnors rättigheter är en viktig förutsättning för att vinna allmänhetens förtroende och normalisera kvinnors politiska engagemang.Konferensen fick stor uppmärksamhet i media. Att nå ut brett om kvinnors rättigheter är en viktig förutsättning för att vinna allmänhetens förtroende och normalisera kvinnors politiska engagemang.

Steg för steg ökar vi kvinnors politiska inflytande i Somaliland. I samarbete med Hangool Foundation och Inspire Group har Forum Syd organiserat Somalilands första övningsparlament för kvinnor.

Syftet med insatsen är att stötta de pågående ansträngningarna för att anta könskvotering i det kommande parlamentsvalet i Somaliland. 

Resultatet av långt arbete

Under de senaste åren har Forum Syd stöttat Hangool Foundation och Inspire Groups arbete för kvinnors politiska deltagande. Redan 2017 arrangerades det första symposiet för att öka medvetenheten om kvinnors och flickors rättigheter och inkludering i beslutsfattande, ekonomiska och sociala aktiviteter.

Vi är mycket glada över att stötta våra partners arbete för att främja kvinnors politiska deltagande, säger Anna Stenvinkel, Forum Syds generalsekreterare.

Vi är mycket glada över att stötta våra partners arbete för att främja kvinnors politiska deltagande, säger Anna Stenvinkel, Forum Syds generalsekreterare.

Jämställdheten går framåt i Somaliland

Jämställdhet har blivit en viktig fråga för många organisationer i Somaliland-regionen. Särskilt inom politiken. Forum Syds partners Hangool Foundation och Inspire Group har där varit pionjärer för att stärka demokratin och inkluderande beslutsprocesser i Somaliland.

Ni har en viktig roll att spela i samhället. Samhället behöver er. 

Abdirashid Ibrahim, Generaldirektör för Ministeriet för sysselsättning och familjeråd.

Porträtt av Amina Mohamud i gul dress som håller i en mikrofon.

Nyckelfrågan för ett framgångsrikt parlament är att kvinnliga deltagare från både städer och landsbygd. Det har vi gjort idag och det bådar gott för framtiden! Säger deltagaren Amina Mohamud.

Med utgångspunkt från deras tidigare arbete - som bygger ett jämställt Somaliland, genomförde därför Hangool Foundation det två dagars workshopen om "Practice Parliament for Women in Somaliland" för att stärka kvinnors möjligheter och framtid inom som politiker och lagstiftare. 

- Den här typen av workshops är viktiga för kvinnor med politiska ambitioner. Somalilands regering välkomnar självklart kvinnors deltagande i alla dess former, säger Mohamed Haji Adam Somalilands Minister för konstitutionella och parlamentariska frågor, som öppnade mötet.

Konferenslokal med ett tjugotal kvinnor i hijabs som sitter u-format.

Framtidens kvinnliga ledare i Somalia.

- Vi i civilsamhället har en nyckelroll att stärka respekten för kvinnors rättigheter och möjlighet att ha ledande roller i samhället - där är politiskt deltagande är en förutsättning för att uppnå jämställdhet, sade Anna Stenvinkel under mötet. 

Arbetet för kvinnors rättigheter fortsätter och under konferensen presenterades också en handbok för att främja kvinnors deltagande. Handboken syftar också till att uppmuntra politiska ledare att stödja inkluderingen av kvinnors rättigheter i politiska partier för att utveckla kvinnliga politikers möjligheter att ta plats. 

Somaliland har många steg kvar till att bli en jämställd region. Men de första kliven har redan tagits mot ett mer jämställt och demokratiskt samhälle. 

 


Ämnen: Somalia

Om ForumCiv

Forum Syd är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation och är Sveriges största plattform för civilsamhället. Vi försvarar människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå