2012-12-03 13:38Pressmeddelande

Jakten på jordbruksmark ger ökning av land grabbing, visar ny svensk rapport

Fattiga bönder  fördrivs från sin mark och står utan försörjning. Tillgången till mat hotas när produkter går på export. Även svenska aktörer som Andra AP-fonden och Swedfund hör till aktörerna bakom land grabbing i utvecklingsländer, visar rapporten  ”The Race for Land” som lanseras den 5 december.

Rapporten som tagits fram av Forum Syd, Kooperation Utan Gränser och Afrikagrupperna  analyserar drivkrafter och aktörer bakom  land grabbing. Privata investerare leasar mark för en billig penning för att producera mat, foder och biobränslen. Fattiga bönder fördrivs från sin mark och står utan försörjning. Livsmedelssäkerheten i länderna är också hotad, eftersom produktionen ofta är för export. Antalet markaffärer har ökat med 10 miljoner hektar per år de senaste åren. 

Rapporten visar att även svenska aktörer är inblandade i storskaliga markinvesteringar som leder till land grabbing, exempelvis  Andra AP-fonden och  Swedfund som arbetar med biståndsmedel. 

I rapporten beskrivs exempel från två länder, Kambodja och Mozambique.  Fallstudien från  Kambodja visar hur förmåner med tullfrihet för exporten från de minst utvecklade länderna i världen (Everything But Arms) har bidragit till att kambodjanska småbönder förlorar sin mark till storskaliga sockerplantager, där sockret exporteras till EU. Studien från  Mozambique ger exempel på hur organisationer och bonderörelser har lyckats påverka landets marklagstiftning och investeringar inom jordbruk.  

I samband med lanseringen av rapporten finns Eang Vuthy, Director för Equitable Cambodia, och Teng Kao, byledare från en provins där bybor hotas av sockerplantager, Kambodja samt António Reina, Director för Livaningo, Mozambique i Stockholm. De finns tillgängliga för intervjuer mellan 4-8 december.   

Rapporten lanseras vid ett lunchseminarium onsdagen den 5 december kl 12-14 på Postmuseum. Se länk till inbjudan nedan.

För frågor och bokning av intervjuer med gästerna, kontakta Karin Gregow, karin.gregow@forumsyd.org, 08-506 371 62, 073-6753383.

 

 

 

 

Forum Syd har fler än 160 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.
Stöd Forum Syds arbete världen över PG 900144-7 !


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå