2012-11-22 10:00Pressmeddelande

Inbjudan till lansering av ny rapport om land grabbing

The race for land  

Lansering av ny rapport om land grabbing 

Jakten på jordbruksmark i fattiga länder har eskalerat under senare år. Privata investerare leasar mark för en billig penning för att producera mat, foder och biobränslen. Fattiga bönder fördrivs från sin mark och står utan försörjning. Livsmedelssäkerheten i länderna hotas, eftersom produktionen ofta är för export.

 Välkomna till lanseringen av en ny rapport, som analyserar fenomenet land grabbing: vilka är aktörerna och vad är syftena? Hur kan böndernas rätt till sin mark tryggas? Vad finns det för alternativ till storskaliga markinvesteringar? 

Rapporten innehåller fallstudier från Kambodja och Mozambique. Kambodjanska småbönder förlorar sin mark till storskaliga sockerplantager, där sockret exporteras till EU. Vilken roll har EU? Hur har civilsamhället i Mozambique lyckats påverka landets marklagstiftning och investeringar inom jordbruk?   

Medverkande:

  • Eang Vuthy, Director, Equitable Cambodia, Kambodja
  • António Reina, Director, Livaningo, Mozambique
  • Lars-Olle Larsson, Manager ESG Affairs, Swedfund (BILDEN)
  • Kenneth Hermele – Utvecklingsekonom, policy rådgivare, Forum Syd
  • Kajsa Johansson – Chef för utveckling och policy, Kooperation Utan Gränser

 Tid: Onsdag 5 december, kl. 12 – 14 (Lunchmacka från 11.30)

Plats: Postmuseum, Nygatan 6, Gamla Stan, Stockholm

Anmälan: senast 3 dec på https://www.forumsyd.org/templates/FS_XForm.aspx?id=31284

Frågor och bokning av intervjuer: Karin Gregow, karin.gregow@forumsyd.org, tel: 08-50637162.

Arrangörer: Afrikagrupperna, Forum Syd och Kooperation Utan Gränser 

 

 

Forum Syd har fler än 160 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.
Stöd Forum Syds arbete världen över PG 900144-7 !


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå