2013-06-01 16:33Pressmeddelande

Forum Syds årsmöte uppmanar regeringen att förändra informationsanslaget

 

Dagens informationsanslag som bara tillåter spridning av kunskap men inte påverkansarbete försvårar arbetet för demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och en hållbar utveckling. Det skriver Forum Syd i ett uttalande som antogs av årsmötet idag. Att öka kunskapen om de frågor som driver utveckling är viktigt men kunskap om vårt ansvar kopplas obönhörligt till vårt politiska agerande.likaväl som det kräver ändrade attityder och beteenden i vår vardag, står det bland annat i uttalandet som kan läsas i sin helhet i bifogad pdf.

Efter årsmötet består Forum Syd av 159 medlemsorganisationer,inklusive de organisationer som valdes in som observatörer på ett år. Nya medlemmar är bl.a. Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Svensk-Somaliska Vänföreningen. Ett par av de nya observatörerna är Socionomer utan gränser och Varken hora eller kuvad.

Förutom nyvalet av Sten Rylander som Forum Syds ordförande omvaldes de ordinarie ledamöterna i styrelsen som består av Monica Erwér, Svalorna Indien Bangladesh, Eva-Maria Rask, Adoptionscentrum, Sandra Mårtensson, Silc, Inga-Lena Fischer, Svensk Litauiska Riksföreningen, Göte Isaksson, BLLF Sverige, Linda Rosén, Färnebo Folkhögskola, Erna Sundqvist, Kvinnor i Samverkan och Christer Wik, IOGT-NTO. 

Forum Syd har 159 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.
Stöd Forum Syds arbete världen över PG 900144-7 !


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå