2013-11-21 15:37Pressmeddelande

Forum Syd lanserar Tax Solidarity Week i Sverige 25 november-1 december

Forum Syd har tillsammans med tolv europeiska organisationer i lika många länder, tagit initiativet till att anordna ”Tax Solidarity week”, den 25 november -1 december för
att manifestera mot multinationella företags skatteflykt.

Varje år förlorar utvecklingsländerna i olovlig kapitalflykt som är tio gånger mer  än världens samlade bistånd. Företags skatteflykt utgör större delen av kapitalflykten.Men det är inte bara för utvecklingsländerna skatteflykten är ett problem. Problemet är globalt och behöver en global lösning. Under Tax Solidarity Week kommer detta att manifesteras genom olika aktiviteter i Frankrike, England, Polen, Tjeckien, Spanien, Italien, Ungern, Belgien samt de nordiska länderna.

I Sverige kommer Forum Syd främst att driva en kampanj i sociala medier. Under veckan lanseras också en film om skatteflykt där tidigare handels-och näringsministern Leif Pagrotsky medverkar.

För mer information kontakta:

Marie Norling Pressekreterare, Forum Syd

070- 3410878,  marie.norling@forumsyd.org


Forum Syd har omkring160 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.
Stöd Forum Syds arbete världen över PG 900144-7 !


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå