2013-11-26 11:12Pressmeddelande

Forum Syd i DN Debatt: Svenska regeringen måste arbeta mer aktivt mot global skatteflykt

I dagens DN Debatt skriver Leif Pagrotsky, tidigare närings-och handelsminister, och Forum Syds ordförande Sten Rylander att Sverige måste ta en mycket mer aktiv roll för att bekämpa skatteflykt. Det är ett globalt problem som kräver en global lösning.

-Sverige bör verka för krav på fullständig land-för landrapportering som gäller alla sektorer.

- Sverige bör verka för nya internationella regler som sätter stopp för skatteflykten till skatteparadisen

- Sverige bör, inom ramen för EU-samarbetet, ta ställning för att det ska upprättas offentliga nationella ägarregister för företag.

Varje år förlorar utvecklingsländer minst 1200 miljarder dollar i sammanlagd olovlig kapitalflykt. Det är ungefär tio gånger mer än världens samlade bistånd. Företagens skatteflykt utgör över 60 procent av kapitalflykten. För utvecklingsländerna är problemet en överlevnadsfråga eftersom de går miste om resurser till utveckling och fattigdomsbekämpning.

 Läs artikeln på DN Debatt här

Idag släpper Forum Syd även filmen Jakten på den försvunna skatten. Filmen förklarar hur skatteflyktuppstår och vilka konsekvenser detta får för alla länder. Leif Pagrotsky,tidigare handels och näringsminister, medverkar som svensk speaker.

Se filmen på kampanjsidan Tax Solidarity Week Sweden på Facebook.

Forum Syd har tillsammans med tolv europeiska organisationer i lika många länder, tagit initiativet till ”Tax Solidarity week” som pågår mellan 25 november och 1 december för att manifestera mot multinationella företags skatteflykt.

För mer information kontakta: Marie Norling, pressekreterare Forum Syd

070-3410878 marie.norling@forumsyd.org

Forum Syd har omkring160 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.
Stöd Forum Syds arbete världen över PG 900144-7 !


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå