2013-04-10 13:28Pressmeddelande

EU tar historiskt tag mot korruptionen – men otillräckligt för att stoppa skatteflykt

null

Efter nästan ett års förhandlingar har EU enats om en banbrytande lagstiftning mot korruption. Samtidigt har unionen missat en chans att stoppa företags skatteflykt – som är ett stort hinder för utveckling i fattiga länder.

Utvinningsindustrier kommer i framtiden att bli tvungna att redovisa betalningar de gör till regeringar i varje land de verkar (t ex skatter, licenser och royalties). Det ger medborgare i resursrika länder som Nigeria och Kongo en möjlighet att ställa sina regeringar till svars för hur naturresurserna används och inkomsterna fördelas.

Till de positiva inslagen i lagstiftningen hör att företagen måste redovisa betalningar så långt ner som på projektnivå, dvs för exempelvis en enskild gruva, vilket är avgörande för att kunna upptäcka korruption på lokal nivå. Den nya lagstiftningen som ingår i EU:s Transparency and Accounting Directive medger heller inte några undantag i de fall korrupta regeringar skulle försöka stifta lagar som förhindrar insyn. Det här är något civilsamhällesorganisationer sett stora risker med och vi välkomnar därför att EU nu enats om att inte öppna upp för några undantag.

Svenska organisationer som tillsammans arbetat mot kapital- och skatteflykt i kampanjen Finn Skatten ser detta som historiska steg framåt för att förhindra korruption, men menar samtidigt att EU har försummat en viktig möjlighet att stoppa skatteflykt:

”Det är viktigt att veta vilka betalningar företag gör till regeringar, men det räcker inte för att kunna avgöra om företagen betalar den skatt de är skyldiga. Så länge de inte behöver redovisa fler ekonomiska uppgifter som vinst, omsättning, och antal anställda i varje land de verkar kommer europeiska företag kunna fortsätta att smita med skatten från fattiga länder.” säger Kristina Fröberg, policyrådgivare på Forum Syd

I förhandlingarna har EU-parlamentet arbetat för att lagen ska omfatta fler ekonomiska uppgifter som kan avslöja skatteflykt. De har också velat att lagstiftningen om så kallad land-för-land redovisning ska omfatta fler sektorer, och slagits speciellt hårt för att telekom- och byggnadsindustrierna ska ingå. I bägge fallen har de stött på hårt motstånd från EU:s ministerråd. Den svenska regeringen har inte velat uppge var de står i förhandlingarna.

Överenskommelsen som nu slutits mellan EU-kommissionen, parlamentet, och ministerrådet ska godkännas formellt vid en omröstning under de kommande månaderna.

Bakgrund: Den olovliga kapitalflykten från utvecklingsländer beräknas vara ca 10 ggr så stor som det sammanlagda bistånd som samma länder mottar. Den största delen utgörs av företags skatteflykt, medan korruption tros utgöra ca 3-5%. Så kallad land-för-land redovisning för företag anses vara en av de viktigaste åtgärderna. Läs mer på www.finnskatten.nu

Kontakt: Kristina Fröberg, policyrådigare på Forum Syd, tel:08-506 371 63, kristina.froberg@forumsyd.org


Forum Syd har fler än 160 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.
Stöd Forum Syds arbete världen över PG 900144-7 !


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå