2018-09-19 09:16Pressmeddelande

Bokmässan: MR-försvarare med livet som insats

null

Forum Syds f d Regional manager i Colombia, Claudia Arenas, gästar årets Bokmässa. Colombia är ett av världens farligaste länder för människorättsförsvarare. Lokala bybor som protesterar mot tvångsförflyttningar när gruvdrift expanderar eller ursprungsfolk som kämpar för rätten till sin mark vid storskaliga dammbyggen löper allt större risk att utsättas för hot och våld. Det historiska fredsavtalet hotas av de ökande attackerna och övergreppen mot mänskliga rättigheter. Claudia har följt utvecklingen under många år och arbetat tillsammans med Forum Syds partners för att vända trenden.

Claudia Arenas deltar som talare i följande programpunkt på Globala torgets scen:

MR-försvarare med livet som insats
Lördagen 29 september kl. 10.20-10.40

Under 2017 mördades över 300 personer i 27 olika länder för att de försvarade sina rättigheter. Hot och våld mot människorättsförsvarare eskalerar på många håll i världen. Särskilt utsatta är lokal- och ursprungsbefolkningar som försvarar sina rättigheter kopplat till mark och utvinning av naturresurser. Demokrati och yttrandefrihet hotas när människors röster tystas.

Varför är det allt farligare att vara MR-försvarare? Vad kan Sverige och EU göra för att vända trenden? Cecilia Uddén samtalar med Marita Ulvskog, Europaparlamentariker (S), Claudia Arenas, Forum Syd och Sofia Hedström, Jordens Vänner

Arrangörer: Forum Syd och Jordens Vänner

Forum Syd har omkring 140 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå