2012-10-19 09:56Pressmeddelande

Bistånd ska inte hamna i skatteparadis

null

Swedfund och andra nordiska investeringsfonder som ska gynna utveckling och fattigdomsbekämpning kan idag investera i fonder som använder skatteparadis. Det är inte syftet med biståndspengar. Skatteparadis möjliggör en kapitalflykt från fattiga länder som uppgår till många gånger det samlade internationella biståndet. De motverkar transparens och gynnar kriminalitet och korruption.

Förra året visade Action Aid i en rapport att Swedfund hade gjort en investering i en fond i ett skatteparadis som sedan hade använts för att starta ett bolag som utvinner och säljer fossilgas i Tanzania. Det bolaget hade sedan fört ut alla sina vinster från Tanzania till skatteparadis.

Nästan alla Finnfunds fondinvesteringar är placerade i skatteparadis, Norfund har mer än 1900 miljoner norska kronor i skatteparadis och liknande investeringar görs av Danmark.  Riktlinjer för att begränsa investeringar i skatteparadis riskerar att bli tandlösa eftersom de lutar sig på en svag definition av vad skatteparadis är.

Flera nordiska regeringar  ska se  över direktiven igen och Forum Syd kräver tillsammans med en lång rad andra nordiska organisationer att  regeringarna;
- tar fram en tydlig definition av skatteparadis
- ökar transparensen kring fondinvesteringar
- antar rekommendationerna från Eurodad 2010
- kräver land-för-land och projekt-för-projekt redovisning av företag för att avslöja skatteflykt

Läs hela brevet i pdf

Forum Syd har fler än 160 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.
Stöd Forum Syds arbete världen över PG 900144-7 !


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå