2011-03-02 15:51Nyheter

Vem bör betala Mubaraks skulder?

null

Notan efter Egyptens forne president landar på 30 miljarder US-dollar. Det mesta av skulderna är exportkrediter från andra länder. Nu är risken stor att det av fattigdom redan hårt prövade egyptiska folket som måste betala av på skulderna- trots att pengarna landet fått knappast har gått till satsningar som kommit befolkningen till godo.

Kampanjen Defuse the Dept Crisis som lanserades på World Social Forum i Senegal reser krav på att en internationell domstol inrättas. Den ska vara oberoende från långivare och låntagare och ha mandat att fastställa legitimiteten i olika fordringar.

Hela texten om Mubaraks skuld - se pdf

Hela Nyhetsbrevet 

Mer om Mubaraks skulder -se resurslänkar

Kampanjen Defuse the Dept Crisis -se resurslänkar


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå