2011-05-20 13:32Nyheter

Välj IMF på rätt sätt!

- Överenskommelsen mellan USA och EU om att Världsbanken alltid ska ledas av en amerikan och IMF av en europé måste brytas. IMF fattade faktiskt redan 2009 ett beslut om att detta odemokratiska och ålderdomliga skråtänkande äntligen skulle ersättas med ett öppet och demokratiskt val. Nu är det dags att gå från ord till handling, kompetens och inte medborgarskap ska vara avgörande för nästa chef för en av världens viktigaste finansiella organisationer, säger Kenneth Hermele,ekonom på Forum Syd och expert på internationella finansiella organisationer.

Ett första steg är att IMF:s ägare kommer överens om en kravprofil för vilken kompetens och erfarenhet den nye IMF-chefen ska ha, där även små medlemsländernas röst räknas.

Forum Syd och många andra organisationer hävdar att processen måste vara öppen för alla hågade kandidater;  latinamerikaner, asiater och afrikaner i lika hög grad som européer och amerikaner, kvinnor lika väl som män. Kandidater bör presentera sina program för IMF och för hur en stabil internationella finansordning ska komma till stånd. Sedan måste IMF:s ägare rösta och då bör den dubbla majoritetsprincipen gälla: ny chef blir den kandidat som både får flest röster och stöd av flest länder.

- Endast så kan IMF representera alla sina medlemmar och inte bara ett fåtal, säger Kenneth Hermele.

Kenneth Hermele nås på 0739 494 564

Ett upprop från en rad organisationer i bifogad PDF-fil


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå