2010-12-06 13:50Nyheter

Till Cancún: Låt FN sköta hanteringen av pengarna!

I ett öppet brev till regeringar vid klimatförhandlingarna i Cancún, Mexiko, kräver Forum Syd tillsammans med andra organisationer världen över att Världsbanken inte ska få ansvar för att hantera det kommande finansieringen av utvecklingsländernas  klimatarbete.

Istället borde en ny fond upprättas direkt under FN:s klimatkonvention; en fond där både i- och u-länder har inflytande och där demokrati, deltagande och transparens är ledord.

- Förtroendeklyftan mellan i- och u-länder är djup och måste överbryggas för att vi någonsin ska kunna få ett bindande klimatavtal . Att ge Världsbanken ansvar för klimatfinansieringen skulle ytterligare fördjupa klyftan, säger Inger Björk på Forum Syd.

Brevet i sin helhet: se pdf-filen

Under resurslänkar hittar du Forum Syds ståndpunkter inför Cancun och vår temasida.

Inger Björk kan nås på 08-50637000


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå