2011-03-14 04:30Nyheter

Sverige är för passivt i Världsbanken om klimat och mänskliga rättigheter

null

Sverige är, tillsammans med övriga nordiska stater och de baltiska länderna, Världsbankens femte störste aktieägare. Men regeringen tar inte tillvara på möjligheten att utöva sitt inflytande i den nya strategin för Världsbanken 2011-2014.

- Den nya strategin visar ingen politisk vilja att påverka Världsbanken, en av världens viktigaste utvecklingsinstitutioner. Sverige verkar inte vilja att Världsbanken ska göra nåt särskilt, varken bidra till mänskliga rättigheter eller minska sitt enorma stöd för fossila bränslen, säger Kenneth Hermele,  handläggare på Forum Syd som granskat strategin.

Läs mer i bifogad pdf


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå