2011-05-23 07:00Nyheter

Skärp EU-biståndet för bättre fattigdomsbekämpning

Idag träffas EU:s biståndsministrar i Bryssel för att diskutera medlemsländernas bistånd. Inför ministermötet lanserade Concord Europa den årliga AidWatch rapporten. Budskapet från Forum Syd och ytterligare 1600 frivilligorganisationer i 27 länder är:  lev upp till åtagandena under Parisagendan.

AidWatch rapporten visar att EU-länderna inte lever upp till sina biståndslöften vare sig det gäller kvantitet eller kvalitet. Glappet mellan EU-ländernas löften och deras biståndsbudgetar uppgick till 15 miljarder Euro under 2010. EU, som står för hälften av världens samlade bistånd, lever inte upp till internationella åtaganden för att säkra att biståndet verkligen bidrar till fattigdomsbekämpning. Istället låter flera givarländer egna politiska och ekonomiska intressen styra var och hur biståndspengar används.

 Forum Syd uppmanar särskilt Sveriges regering att:

  • Sluta räkna skuldavskrivningar, ambassad- och flyktingkostnader som bistånd.
  • Kräv att allt bistånd, även det som går via den privata sektorn, anpassas till Sveriges politik för global utveckling och uppfyller samma krav på transparens och resultatrapportering.
  • Se till att all klimatfinansiering sker utöver enprocentsmålet så att pengarna blir ”nya och additionella” enligt Klimatkonventionen.
  • Inför toppmötet i Busan, agera för ett kraftfullt slutdokument med tydliga och tidsbundna åtaganden för att stärka biståndets kvantitet och kvalitet.

 Kontakt på Forum Syd: Katarina Wahlberg 08-506 371 29

 


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå