2010-11-22 13:00Nyheter

Schysst Jul- mycket mer än bara rättvis julmarknad

Schysst Jul i  ABF-huset i  Stockholm 4-5 december är julmarknad, film, utställningar och ca 15 intressanta föreläsningar!

Ett axplock:

Bomull- en solkig historia Författaren  Gunilla Ander visar bilder från sin resa i bomullens fotspår, från Aralsjön till Burkina Faso.

Försörjning och schysst handel i Bolivia-om kopplingen mellan människors rätt till försörjning,fortbildning och rättvis handel.

Mobiltelefoner,krig och sopberg. Om mineraler som skapar konflikter och situatuionen för de människor som återvinner våra mobiler.

Hur skor vi oss? En film med olika röster i skoindustrin, från hemarbetaren i Bulgarien till inköpsansvariga  på ett svenskt skoföretag.

Läs mer om alla seminarierna, tider och arrangörer i programmet!


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå