2011-04-07 18:08Nyheter

Så kan klimatnotan betalas

Förhandlingar pågår i Bangkok inför inför klimattoppmötet i Durban, Sydafrika, i slutet av året. Mycket står på spel och en av de största knäckfrågorna handlar om hur industriländerna ska kunna leva upp till sitt löfte om att bidra med 100 miljarder US-dollar årligen till utvecklingsländernas klimatarbete.
Många förslag om innovativa finansieringsmekanismer ligger på bordet, men ännu lyser den konstruktiva diskussionen med sin frånvaro. Forum Syd publicerar i dagarna en ny rapport om de mest aktuella förslagen: "Nya pengar - så kan klimatnotan betalas".

- Det är hög tid att inleda diskussionerna om innovativa finansieringskällor, säger Johanna Sandahl, rapportens författare. Det finns många konkreta förslag om olika typer av skatter, avgifter och intäkter från auktionering av utsläppsrätter. Det råder inte brist på förslag, snarare politisk vilja.

- Utvecklingsländernas behov av finansiering är akut. Ska vi klara anpassningen till ett förändrat klimat och omställning av världens energisystem behövs stora resurser, sannolikt mer än de 100 miljarder USD som industriländerna utlovat. Finansieringsmekanismerna behöver komma till stånd inom en snar framtid.

Johanna Sandahl nås på 070-357 80 23, eller johanna.sandahl@forumsyd.org.

Läs mer under Resurslänk om rapporten "Nya pengar - så kan klimatnotan betalas"


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå