2011-04-15 10:34Nyheter

Oväntat guldregn över IMF bör spridas till de fattiga

null

Internationella valutafonden (IMF) har fått mer än 2,5 miljarder dollar extra i oväntade vinster från försäljningen av  drygt 403 ton guld. IMF har haft en första diskussion om hur vinsterna ska användas men frågan ska utredas vidare.

Forum Syd, Oxfam, Jubel-nätverket ingår bland de 58 organisationer och nätverk över hela världen har skickat ett gemensamt upprop med krav på att vinsterna ska gå till fattigdomsbekämpning i form av skuldavskrivningar och stöd till fattiga länder för att undvika en ökad skuldbörda till IMF.

I en debattartikel på Biståndsdebatten.se skriver Annica Sohlström och Maud Johansson på Forum Syd att låginkomstländer har de senaste åren inte bara utarmats av naturkatastrofer,många drabbades också helt utan förskyllan av finanskrisen.

I helgen har IMF vårmöte i Washington och biståndsorganisationer kommer att agera på plats för att uppmärksamma frågan.

Länk till debattartikeln på Biståndsdebatten.se  och det internationella uppropet finns som Resurslänk

Vid frågor kontakta Maud Johansson 08-506 370 00 eller maud.johansson@forumsyd.org


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå