2011-06-13 10:57Nyheter

Oro för att ursprungsfolk riskerar att tystas

I brevet till EU:s utrikesminister Catherine Ashton skriver Eu-parlamentarikerna att de är djupt oroade över pågående kränkningar mot mänskliga rättigheter och att tex Guatemalas regering och parlament förbereder inskränkningar för de olika ursprungsfolken i landet. Det handlar bland annat om att begränsa möjligheterna för ursprungsfolken att bli konsulterade inför viktiga beslut som berör dem. Även situationen i Colombia är mycket allvarlig.

Ursprungsfolk har rätt att bli skyddande enligt internationella lagar och konventioner, framförallt ILO-konventionen 169 och FN:s deklaration om rättigheter för utsprungsfolk.

I Guatemala står ekonomiska intressen ofta i konflikt med ursprungsfolkens rättigheter och möjligheter att överleva - det gäller tillgång till mark och vatten och mänskliga rättigheter. I den konflikten drabbas de svagaste hårdast, de förflyttas från sina markområden med våld och ledare för organisationer som arbetar med rättigheter lever under hot.

Under senare tid har trycket mot mayafolken i Guatemala hårdnat, de drabbas av tvångsförflyttningar och våld, det mest kända exemplet är händelserna i Polochic-dalen under våren.

Under Resurslänkar finns brevet till Ashton med bakgrund

 I bifogad fil: Pressmeddelande 

Kontaktperson på Forum Syd: Rodrigo Arce 08-506 370 00

 


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå