2010-11-19 08:35Nyheter

Makro och mikro om finanskrisen och fattigdomen i världen

Oxfam kom i somras ut med ny rapport där man redovisade djupstudier och analyser  över hur finanskrisen påverkade världens fattiga länder och människor. Oxfam intervjuade 2500 människor från 12 länder, exempelvis Nicaragua, Ghana, Filippinerna och Vanatu.

En av rapportens författare, Richard King och Forum Syds Kenneth Hermele diskuterar frågorna under två seminarier den 23 november. Ett lunchseminarium som diskuterar makroekonomiska effekter av finanskriser och policies för att möta detta och ett kvällsseminarium som handlar om hur fattiga människor hanterade situationen och vilken slags politik som kan stödja dem bäst.

Lunchseminariet hålls 23/11 12-13.30, Riddarsalen, Stadsmissionen,Stortorget 3 Stockholm

Kvällsseminariet hålls 18-19.30, ABF-huset Sveavägen 66,Stockholm  

För mer information, se inbjudan i resurslänken. Johanna Sandahl är kontaktperson 

  


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå