2011-03-17 14:39Nyheter

Krav på EU: Tunisiens skuld är illegitim och ska inte betalas

null

Ett upprop till EU-Parlamentet kräver att det nya Tunisien ska få börja sin bana befriat från den skuld som diktatorn Ben Ali dragit på landet. EU bör föregå med gott exempel och skriva av sina fordringar, kräver folkrörelser i Europa.

Läs mer i bifogad fil nedan

Läs om Kenneth Hermele under Kontaktpersoner


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå