2011-07-19 08:00Nyheter

Klimatarbetet allt viktigare bland gräsrötter i Kambodja

null

Kambodja är ett sårbart land eftersom alltför många människor saknar kapacitet och resurser för att möta klimatförändringarna. Att bemästra både torka och översvämningar samtidigt kräver kunskap och hållbara åtgärder.

Forum Syd, Cord och Christian Aid arbetar i ett gemensam klimatinitiativ för att få fler lokala organisationer som arbetar med utveckling att också ta med klimatfrågorna. Bara Forum Syds 21 lokala partnerorganisationer engagerar sig runt 10 000 personer i byar över hela Kambodja. Det är fiskarorganisationer och andra organisationer som från början varit inriktade på ursprungsfolkens rättigheter, jordbruksutveckling, mänskliga rättigheter,naturresurser och unga, mm, som nu också arbetar med klimatförändringarna. 

Människor ute i byarna får utbildning om vad klimatförändringarna innebär och de arbetar själva med att kartlägga de lokala problemen och att utveckla lösningar. Många frågor måste lyftas till nationell nivå och det innebär ett arbete för att kunna påverka beslutsfattarna.

Läs mer om arbetet i bifogad rapport av Johannes Nilsson som arbetar för Forum Syd i Kambodja.

Gruppen på bilden inventerar de lokala problemen med klimatförändringarna .Fler bilder finns i rapporten        

   


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå