2010-11-26 13:54Nyheter

Jakten på Afrikas råvaror

Lunchseminarium om hur EU använder handelsavtal för att säkra tillgången på råvaror i Afrika

Tid: Onsdagen 8 december kl. 12-14. Lunchmacka från 11.30
Plats: Kulturhuset, Studio 3, Stockholm

Kampen om världens resurser hårdnar. Afrika med sina rika naturtillgångar lockar. Kina har ökat sin handel med Afrika dramatiskt under de senaste åren. EU använder förhandlingar om handelsavtal med afrikanska länder (EPA) för att säkra tillförseln av råvaror åt den europeiska industrin.
Många afrikanska länder sitter fast i råvarufällan. Riskerar EU:s handelspolitik att låsa fast Afrika i rollen som leverantör av billiga råvaror? Hindrar EU:s jakt på råvaror industrialisering och utveckling i afrikanska länder?

Den nya skriften The Raw Materials Race analyserar effekterna av EU:s råvarustrategier kopplat till handelspolitiken i afrikanska länder.

Skriften lanseras vid lunchseminariet, där medverkar bland andra:

Claude Kabemba, Director, Southern Africa Resource Watch, Sydafrika
Karin Gregow, författare till rapporten ’The Raw Materials Race’, Forum Syd
Carl Schlyter, EU-parlamentariker, Miljöpartiet de Gröna, ledamot i delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU församlingen

Seminariet är på engelska. Seminariet är gratis och vi bjuder på lunchmacka.

Anmälan till seminariet senast 6 december till maud.johansson@forumsyd.org, tel: 08-50637129.

För mer information om skriften kontakta: Karin Gregow, Forum Syd karin.gregow@forumsyd.org tel: 08-50637162

Arrangörer: Afrikagrupperna, Forum Syd och Miljöförbundet Jordens Vänner


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå