2011-04-29 11:21Nyheter

Ja till palmolja ökar riskerna mot människor och miljö

null

I början av april lanserade Världsbanken en ny strategi för sitt engagemang i palmoljesektorn. Det innebär att det moratorium för investeringar i sektorn, som gällt sedan 2009, upphävs. En viktig orsak till det tidigare moratoriet var den starka kritik som organisationer inom det civila samhället, inte minst ursprungsbefolkningar, framfört mot palmoljeplantagens negativa sociala och ekologiska konsekvenser. Det finns bland annat många rapporter om övergrepp mot mänskliga rättigheter i samband med konflikter mellan produktionsbolag och lokalbefolkningar. 

Den snabbt ökande produktionen av palmolja medför att värdefull tropisk skog avverkas med allvarliga ekologiska konsekvenser som följd, bland annat frigörs stora mängder koldioxid när regnskog röjs för att bereda plats för palmoljeplantager. 

- Det tar minst 86 år och som värst 428 år innan biodiesel med palmolja som råvara, och som odlas där regnskog tidigare vuxit i Malaysia, ger ett positivt nettobidrag och minskar växthuseffekten. Palmolja hör till den sämsta formen av biobränsle, säger ekonomen Kenneth Hermele, Forum Syd, som studerat biobränslenas miljöeffekter.

 

Läs vidare på Forum Syds nyhetsbrev för globala utvecklingsfrågor. Se resurslänk!

För vidare information kontakta Johanna Sandahl, handläggare på Forum Syd,

tel 070- 3578023, johanna.sandahl@forumsyd.org


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå