2011-06-21 18:00Nyheter

Guatemalas Mayafolk för sin talan i Europaparlamentet

null

På onsdag 22 juni är Francisco Mateo Moraléz från ADH (Asamblea Departemal de Huehuetenango) inbjuden till EU-parlamentet för att tala om problemen för Guatemalas ursprungsfolk. Parlamentet har bjudit in till en konferens som ska behandla situationen för ursprungsfolk i både Guatemala och Colombia.  

 EU har en viktig roll för att påverka i Latinamerika och i dagarna har 39 EU-parlamentariker vänt sig  till biståndsminister Catherine Ashton med en begäran om att EU ska driva på regeringarna i Colombia och Guatemala ska följa de internationella konventioner och lagar som gäller för ursprungsfolkens rättigheter. I gruppen ingår fem svenska EU-parlamentariker, däribland Marita Ulvskog.

 I Guatemala har trycket ökat mot Mayafolken, framförallt de som bor i områden som berörs av gruvutvinning. Den guatemalanska regeringen vill göra begränsa ursprungsfolkens rätt att bli hörda och kunna påverka viktiga beslut som berör dem. Brotten mot mänskliga rättigheter ökar också.

ADH ingår tillsammans med miljörättsorganisationen Madreselva i Forum Syds program i Guatemala som arbetar med att stärka rättigheterna för ursprungsbefolkningen. Det gäller deras politiska rättigheter som medborgare och rätt till rent vatten, marken de brukar och bor på och att slippa miljöförstöringen. Utsläppen av bland annat arsenik och bly från industrin i de känsliga naturområdena förstör ursprungsfolkens levnadsförhållanden och försörjningsmöjligheter.

Francisco Mateo Moraléz är på plats i Bryssel mellan 20-22/6. Konferensen sker 22/6 kl 16.30- 18.30, Place Luxembourg Rum A1G-2 

Samma kväll finns möjlighet att se en dokumentärfilm "Guldet eller Livet"om hur gruvindustrins utsläpp påverkar ursprungsfolken. Adressen  Casa de America Latina/Rue de Collége 27 á 1050 lxelles. Filmvisningen startar 19.30.

Kontaktperson på plats: Rodrigo Arce +46765510117, rodrigo.arce@forumsyd.org

 

 

  


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå