2010-06-08 16:36Nyheter

Forum Syd: 100 resultat för demokrati!

Hiv inte längre skäl för uppsägning i Botswana

En arbetsgivare får inte säga upp någon bara för att han eller hon är hivpositiv. Det krävdes en envis kamp av organisationen Bonela för att få högsta domstolen i landet att konstatera detta. 
Bonela arbetar med juridisk rådgivning och är en av Forum Syds samarbetspartners. Vi flera tillfällen har de lyckats driva diskrimineringsfall till högsta domstolen och vunnit.

100 resultat för demokrati! kommer att pågå fram till Internationella Demokratidagen 15 september. Varje dag kommer ett nytt resultat för demokrati upp på Forum Syds webb. Resultaten är hämtade från Forum Syds och våra medlemsorganisationer. Vi vill visa att folkrörelsebiståndet behövs eftersom det gör skillnad- Bonelas kamp kommer att leda till minskad diskriminering av människor som lever med hiv. Det fortsätter vi att jobba för.  

www.forumsyd.org får du veta mer.


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå