2011-02-02 15:59Nyheter

Fortsatt hårda tag från EU i jakten på råvaror i Afrika

EU:s råvarustrategi och handelspolitik hotar industrialisering och utveckling i Afrika. I ett nytt meddelande – Tackling the challenges in commodity markets and on raw materials - som EU-kommissionen presenterade idag, visar EU att man ämnar ta fortsatt hårda tag för att säkra tillgången på råvaror från utvecklingsländer. I takt med att Kina begränsar tillförseln av strategiska metaller som den europeiska industrin är beroende av, är det Afrika som ska förse EU med dessa viktiga råvaror. Det är genom handelsavtal som EU ska lägga beslag på Afrikas skogsråvara, mineraler och metaller.

 - Många afrikanska länder sitter fast i råvarufällan. Om dessa länder ska uppnå en hållbar utveckling måste de själva kunna förädla sina råvaror och diversifiera sina ekonomier. EU:s försök att förbjuda eller starkt begränsa åtgärder som afrikanska länder använder för att främja lokal vidareförädling av sina naturresurser hotar att låsa fast Afrika i rollen som exportör av billiga råvaror. I sitt nya meddelande understryker EU att man ska fortsätta att angripa sådana åtgärder, som man anser snedvrider global handel, och inte dra sig för att använda tvistlösningsmekanismen i Världshandelsorganisationen WTO. I sin jakt på billiga råvaror, hotar EU:s råvarupolitik afrikanska länders rätt till sina egna naturtillgångar och deras möjligheter att själva dra nytta av sina naturrikedomar, säger Karin Gregow, handläggare på Forum Syd.

Karin Gregow bevakar handelsfrågor och kan nås på  karin.gregow@forumsyd.org, tel: 08-50637162, 073-6753383

 Se också Forum Syd s nya rapport om EU:s råvarupolitik och effekter i Afrika, The raw materials race. (pdf)

 

 


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå