2010-11-26 15:12Nyheter

För lyckat klimatmöte: EU måste återskapa förtroende hos u-länderna

- Förtroendeklyftan mellan rika och fattiga länder behöver överbryggas om klimatförhandlingarna ska lyckas. EU-länderna behöver visa att vi tänker ta vårt ansvar och är beredda till massiva resursöverföringar till u-länderna, säger Johanna Sandahl, Forum Syd.

Forum Syd följer och kommenterar klimatförhandlingarna i Cancún, Mexiko under kommande två veckor. Miljöministern har bjudit in Forum Syd och andra organisationer till samtal och Johanna Sandahl medverkade nyligen i SVT:s morgonsoffa för att kommentera förhoppningarna inför Cancúnmötet.

Forum Syd är också en av flera organisationer som står bakom ljusmanifestationen, 29 november utanför Rosenbad, inför klimatmötet.

För mer information och kommentarer kontakta:

Inger Björk inger.bjork@forumsyd.org tel: 08-506 370 05
Johanna Sandahl johanna.sandahl@forumsyd.org tel: 08-506 371 64

 


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå