2010-09-24 09:44Nyheter

Folkrörelsebistånd ger resultat !

Letar du efter resultat av bistånd och utvecklingssamarbete? Folkrörelsebiståndet är viktigt för demokratiutveckling i världen eftersom arbetet sker i det civila samhället.

Under 100 dagar har Forum Syd visat resultat från drygt 50 medlemsorganisationers arbete och du hittar resultat från vitt skilda verksamheter och länder på  forumsyd.org


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå