2011-06-29 14:25Nyheter

Europas makt över IMF består

IMF:s styrelse har som väntat utsett Frankrikes finansminister Christine Lagarde till ny chef för organisationen för de kommande fem åren. Lagarde blir den första kvinnan att leda IMF, men valet av henne innebär att Europas informella monopol att utse IMF-chef består.
Efter att Dominique Strauss-Kahn avgick som chef för IMF i maj fick ägarländerna ett gyllene tillfälle att äntligen tillämpa den överenskommelse som länge funnits på papperet: att välja IMF-chef öppet och efter meriter. Europas (i praktiken EU:s finansministrars) informella monopol på att utse IMF-chef skulle därmed brytas.
Över hundra folkrörelser världen över krävde i ett gemensamt upprop inför valet att IMF:s delägare skulle hålla vad de lovat och genomföra ett öppet val av ny chef. Ett sådant förfarande stöddes även i ett gemensamt uttalande av BRIC-länderna, Brasilien, Ryssland, China och Indien plus Sydafrika.
I ett försök att skapa en mer öppen process publicerade IMF en kravprofil och information om hur nomineringar och tillsättningen av den nye chefen skulle gå till.

Men trots det gjorde flera europeiska länder tidigt klart att den ny a IMF-chefen borde vara europé, eftersom IMF förväntas stödja europeiska länder som går i konkurs. Fast när IMF till övervägande del ägnade sig åt att skuldsanera och dra åt svångremmarna på fattiga länder anfördes inte det som skäl för att chefen borde komma från Syd.
Media var dessutom snabba med att lansera Lagarde som toppkandidat till jobbet. Hennes motkandidat, Agustin Carstens, tidigare centralbankschef i Mexiko fick långt ifrån samma uppmärksamhet och de namn på möjliga kandidater till IMF-chef som cirkulerades i media strax efter Strauss-Kahn avgick, försvann snabbt från dagordningen.
Christine Lagarde må vara en kvalificerad IMF-chef, men processen för att demokratisera IMF och bryta Europas monopol går mycket långsamt. Förlorare på detta är de fattiga länderna!

Kontakt: Kristina Wahlberg,handläggare för globala utvecklingsfrågor, 08-50637075 kristina.wahlberg@forumsyd.org

Läs gärna hela nyhetsbrevet i Resurslänk


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå