2011-03-11 14:59Nyheter

En hållbar demokrati i Nordafrika och Mellanöstern kräver stöd

Regeringen vill öka stödet till ”twitter och facebookrevolutioner”.

Men regimerna i Tunisien och Egypten fälldes inte av Facebook utan av människor som organiserat sig under lång tid. Sociala medier är viktiga som verktyg. Men i grunden måste det finnas människor som arbetar tillsammans för att förändra.

Därför är det extremt viktigt att fortsätta stödja organisationer i civila samhället som driver demokratisk utveckling.

 Läs hela uttalandet från Forum Syd i bifogad pdf.


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå