2010-10-21 09:52Nyheter

Dubbel utmaning att förena klimathänsyn och energi till världens fattiga

Världsbanken ska nästa år bestämma en ny strategi för sina energisatsningar. Det är en dubbel utmaning det handlar om, dels investeringar som tar hänsyn till klimatet dels stöttar fattigas rätt till energi för att skapa utveckling.

Idag ordnar Svenska kyrkan, Diakonia och Forum Syd ett seminarium på Postmuseet i Stockholm. Där deltar bl.a. representanter för civila samhället i Peru och Sydafrika. Organisationer i civila samhället världen över lyfter behovet av mer energi till de fattigaste i fattiga länder men också att Världsbanken måste se till att de investerings som görs handlar om förnyelsebar energi.

Forum Syd arbetar med klimat och miljöfrågor och har tidigare uppmärksammat att Sverige, genom Världsbanken, bidragit till att banken satsar biståndspengar på smutsig energi(kolkraft) i fattiga länder. (Se relaterat pressmeddelande) 

Inger Björk och Johanna Sandahl är Forum Syds kontaktpersoner i klimat och miljöfrågor och kan nås på 08-506370 00 


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå