2011-04-08 12:12Nyheter

Djup oro i Kambodja för regeringens lagförslag

null

Oklarheter och godtycke präglar ett nytt lagförlag för det civila samhället.

 Bara organisationer som arbetar för "det allmännas intresse" kommer att godkännas, utan att det anges hur detta ska tolkas.

 Organisationer som misshagar regeringen ska också kunna straffas-men lagförslaget ger inga förklaringar vad detta innebär.

Risken är därför stor att det civila samhället tystas stegvis, mänskliga rättigheter kommer inte att respekteras och de fattiga i landet kommer direkt att drabbas - det är det civila samhällets organisationer som står för den sociala basservicen i landet.

Ett 60-tal organisationer,däribland Forum Syd , står bakom en av flera skrivelser från det civila samhället till regeringen. Läs mer i bifogad fil.

Andra organisationers yttrande ligger som resurslänk

Forum Syds internationella programchef, Petra Pettersson är oroad över utvecklingen. Länk till ett blogginlägg finns under resurslänkar

Bilden är från en av Forum Syds samarbetsorganisationer 

 


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå