2010-10-28 10:30Nyheter

DEBATT: Öka demokratibiståndet till Ryssland

I Sverige råder bred politisk enighet om att demokrati och mänskliga rättigheter skall ha en framträdande plats i utrikespolitiken.

Detta måste tydligt återspeglas i politiken gentemot Ryssland, skriver Martin Uggla, ordförande för Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, Martin Ängeby, generalsekreterare i Svenskt internationellt liberalt centrum, Anna Ek, ordförande för Svenska freds- och skiljedomsföreningen, och Annika Sohlström, generalsekreterare i Forum Syd.

Brotten mot mänskliga rättigheter blir allt fler och samstämmiga rapporter beskriver hur medborgarnas frihet inskränks och massmedier kontrolleras av staten. Fredliga demonst­rationer stoppas med polisvåld, människorättsförsvarare och enskilda organisationer motarbetas. Det oberoende ryska civilsamhället har satts under hård press från myndigheternas sida. Nu är det dags att Sverige reagerar med att ökar demokratibiståndet igen efter år av hårda nedskärningar.

Läs hela debattartikeln i Sydsvenska Dagbladet

 


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå