2010-11-08 15:10Nyheter

DEBATT: Lån till Pakistan lägger sten på börda

null

Det behövs tveklöst resurser när ofattbara 21 miljoner människor drabbats i översvämningskatastrofen. Men Pakistan hade redan innan katastrofen en ohållbar skuldbörda. Landet betalade tre gånger mer på lånen än man lade på sjukvård i landet.

Senaten i Pakistan har i dagarna enhälligt antagit en resolution som uppmanar det internationella samfundet att se över och skriva av skulderna för att frigöra miljarder dollar till återuppbyggnad.

I debattartikeln på Newsmill skriver Forum Syd att det nya katastroflånet också måste göras om till bistånd,vilket skedde i fallet Haiti. 


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå