2010-09-15 10:38Nyheter

DEBATT: Folkrörelsebiståndet behövs och gör skillnad

Barnlagstiftningen har skärpts i Sudan. Svenska banker har ökat sitt samarbete kring finanskoalitioner mot barnpornografi. Ett minoritetsfolk i Filippinerna har fått rösträtt och i Liberia har antalet tonårsaborter minskat.

Detta är bara några exempel på allt som görs. Men den som tror att det handlat om enkla lösningar och snabba resultat är fel ute. Det är precis tvärtom, bakom dessa resultat ligger enträget slit av miljoner människor världen över som organiserar sig och kräver förändring, kräver och formulerar sina och andras rättigheter.

Det skriver bland annat Annica Holmberg tf generalsekreterare och Sigrid Bergfeldt, chef enheten Metod och kompetensutveckling  på Newsmill.

"100 resultat för demokrati!" 

 Forum Syds Demokratiblogg


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå