2011-03-29 15:34Nyheter

Brotten mot mänskliga rättigheter i Guatemala fortsätter

null

Just nu är Frank La Rue på besök i Stockholm för att delta i ett expertmöte om mänskliga rättigheter och internet. Frank La Rue är bosatt i Guatemala och är en framträdande förkämpe för mänskliga rättigheter i hemlandet sedan många år. Han är nu FN:s specielle rapportör för yttrandefrihet och ingår i FN:s  kommission för mänskliga rättigheter.

- Stater har ett ansvar för att skapa täckning för och tillgänglighet till Internet. Det är en fråga om mänskliga rättigheter - yttrandefriheten på nätet är kopplad till andra rättigheter som mötesfrihet, pressfrihet och rätten till utbildning, säger Frank La Rue ( se gärna resurslänk till UD om expertmötet).

I Guatemala har Frank La Rue bland annat lett radioprogrammet " Your Right to Know Your Rights" under tre år för att sprida kunskap om mänskliga rättigheter. Utbildning, inte minst om lagliga rättigheter, är en av flera viktiga delar i Forum Syds program i Guatemala. Vi stödjer ursprungsfolkens kamp för rättigheter och överlevnad och arbetet har en tydlig miljöinriktning eftersom klimatförändringarna redan är en reell utmaning för fattiga bönder. Frank La Rue har sagt att yttrandefrihet går hand i hand med rättvisa och en stor del av Forum Syds program handlar om att stärka människor i de lokala organisationerna att höja sin röst och ställa krav på myndigheter och i det politiska systemet för att nå nödvändiga förändring.

För i Guatemala fortsätter brotten mot de mänskliga rättigheterna. I mitten av mars skedde mycket våldsamma fördrivningar av 800 fattiga familjer från deras hem och mark i 14 samhällen i Polochic. Marken ska bland annat användas till produktion av biobränsle för export. Rapporter har kommit om många fall av svår misshandel och tom dödsfall. Företrädare för människorrättsorganisationer hotas.

Nu protesterar många organisationer och nätverk mot det som inträffat i byarna i Polochic-dalen. Människor protesterar i lokala demonstrationer och EU:s speciella delegation för Guatemala har i dagarna fått ett skarpt brev från Cifca-nätverket, där Forum Syd ingår. I brevet påtalas både de uppenbara brotten mot mänskliga rättigheter och att handlingarna strider mot internationella FN-konventioner och landets egen lagstiftning. 

För frågor kontakta gärna Rodrigo Arce, samordnare för Forum Syds program i Guatemala på 070-918 86 10

Cifcas brev till EU se bifogad pdf

Se La Prensa Libres rapport från lokal demonstration i Resurslänkar (bilden ovan är hämtad från artikeln Copyright La Prensa Libre)

 


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå