2010-03-05 13:58Nyheter

Brev till Världsbankens styrelse om satsning på kolkraft

Brev till den nordiska/baltiska styrelserepresentanten i Världsbanken

Forum Syd har skrivit under brevet tillsammans med norska och finska NGO:s om ett kolkraftverk i Sydafrika som styrelsen ska rösta om.


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå