2010-01-25 16:35Nyheter

Brev till Utrikesutskottet UD och Sida om nedskärningar

Sämre för små organisationer

Konsekvenserna av nya regelverk och Sidas implementering av biståndspolitiken innebär konkret redan nu att mindre organisationers insatser försvinner. Detta rimmar illa med de uttalade ambitionerna om pluralism och mångfald ibland annat i UD:s ”Pluralism- policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete” som ju lyfter fram svenska organisationers särskilda potential.


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå