2010-01-25 16:45Nyheter

Brev från Forum Syd till finansminister Anders Borg: Skriv av Haitis skuld

Sverige bör följa tunga aktörer som Parisklubben och Taiwan som sagt sig villiga att diskutera avskrivning av Haitis stora statsskulder.


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå