2011-05-19 11:27Nyheter

Aid Watch rapporten lyfter frågan om öppenhet i EU:s bistånd

Concord-nätverket som består av 1600 organisationer i Europa granskar varje år hur EU-länderna sköter sköter biståndet. Årets rapport AidWatch rapport Challenging Self-Interest - Getting EU aid fit for the fight against poverty  riktar kritik även mot Sverige för att kostnader för ambassader, flyktingar och skuldavskrivningar räknas in i biståndet.

En av utmaningarna inom det internationella biståndet är bristen på öppenhet och transparens. Det är en profilfråga för biståndsminister Gunilla Carlsson och Sida har nyligen lanserat en särskild webbplats, Open Aid, där resultatet av Sveriges alla biståndsinsatser ska presenteras. Svenska civilsamhällsorganisationer välkomnar initiativet, men det återstår att se hur stor del av den totala biståndsbudgeten som faktiskt kommer att offentliggöras.

 – Det är viktigt att allt bistånd granskas enligt samma kriterier. Även det bistånd som går via företag måste kunna visa resultat vad gäller fattigdomsbekämpning. Inför toppmötet i Busan i november uppmanar vi Sverige att agera för ett kraftfullt slutdokument som utöver tydliga och tidsbundna åtaganden kräver transparens för alla biståndsaktörer, säger Annica Sohlström, generalsekreterare på Forum Syd.

Under Resurslänkar:

Hela pressmeddelandet på Concord Sveriges webb

Rapporten i sin helhet

Forum Syds sammanfattning

Debattartikel i SvD


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå